Privatlivspolitik

25. maj 2018

Sundhedsshoppen

Jeg behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan jeg behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for min databehandling er, at jeg kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Jeg behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og jeg sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Kirsten Bak Hansen, Sundhedsshoppen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

 • Kontaktperson: Kirsten Bak Hansen
 • CVR: 32992900
 • Telefonnr.: 23849087
 • Mail: kirstenbakhansen@gmail.com
 • Website: www.sundhedsshoppen.com

Behandling af personoplysninger

Jeg behandler følgende personoplysninger:
1) Kundeoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
  o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato,
  e-mailadresse, telefon.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  o Helbredsmæssige oplysninger, ligger ikke digitalt, men i håndskrevet form som bliver arkiveret i en mappe, som kun jeg har adgang til og som opbevares i et aflåst skab.

Her indsamler jeg oplysninger fra

De oplysninger jeg får er udelukkende fra dig, enten skriftlig eller mundtlig.
• I enkelte tilfælde kan jeg kontrollere adressens korrekthed via Krak.
• I tilfælde af, at jeg får helbredsmæssige oplysninger skriftlig på en mail fra dig, bliver denne printet ud, sat i en
mappe og efterfølgende slettet.

Sundhedsshoppens formål med behandling af dine personoplysninger

Jeg behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når jeg har en lovlig grund.
Formål med behandling af dine oplysninger:
• For at kunne give dig den optimale vejledning
• For at kunne opfylde og efterkomme en ordre
• For at kunne sikre den optimale opfølgning
• Behandling med samtykke

Jeg behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser


Samtykke

Min behandling af dine personoplysninger vil som oftest basere sig på dit samtykke. Jeg indhenter derfor dit samtykke
skriftligt hvis det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål som deling af
video, billeder o.lign. Ellers er det mundtligt samtykke.
Hvis jeg indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved
at give mig besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Jeg videregiver ikke personoplysninger til andre uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Jeg vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra din første kontakt med Sundhedsshoppen indtil du beder om at
få alt slettet. Eller har der ikke været kontakt i 3 år vil alle oplysninger blive slettet.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til mig. Mine
kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger jeg om
betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Jeg forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen
øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på mit websted.

Sundhedsshoppen
Vesterbækvej 44
6800 Varde
Få det seneste nye
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
© 2022 Sundhedsshoppen ― Se handelsbetingelser.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram